On Campus Accommodation

Approximately 1,200 students live on campus. Currently more than 50% of all campus accommodation is reserved for first year students. The average annual cost of renting on the campus runs from between circa €4,900 to €6,400 depending on choice of room and facilities. Prices have remained at the 2019 levels. 

The online booking system opens for prospective first years on the first working day after Round 1 CAO – usually in mid-August (date will be confirmed once we know when CAO offers will be made – check Accommodation Office website for details). Entrance Scholars (over 575 points) have the option of residing on campus (normal charges apply). 

Visit the Accommodation Website

View the Accommodation 360° Tour

Home Finder Service (off Campus)

There are many accommodation options available locally to the University – from traditional “digs” accommodation and self-catering in owner-occupied homes to private rented apartments and houses. We offer an online “Listing Service” which assists property owners and Maynooth students to make that initial contact. The presentation will explain:

Download Presentation [PDF]

Visit Maynooth Student Pad

Scéim Chónaithe : Irish Language Accommodation

The Scéim Chónaithe is a designated block of 30 rooms on-Campus in Gaoth Dobhair Halls where the residents use the Irish Language as their first language. You do not have to have lived in a Gaelteacht area, be a native Irish speaker or have been to a Gaelscoil to live in the Scéim Chónaithe. All are welcome, provided you are enthuastic about using the Irish Language in your everyday life.

It is great opportunity for students who want to speak and improve their spoken Irish.

Deirtear gur beatha teanga í a labhairt agus tá sé mar phríomhchuspóir againn go mbeadh an Ghaeilge go hiomlán ina beocht agus ina beatha anseo ar champas Ollscoil Mhá Nuad. Ceapadh an Scéim Chónaithe ar an gcéad lá riamh chun pobal Gaelach agus caidreamh ár mac léinn leis an nGaeilge a fhás agus fhorbairt agus is ag dul ó neart go neart atá sí ó shin i leith. Bíonn idir chainteoirí dúchais agus fhoghlaimeoirí scoile ina gconaí le chéile ar an Scéim chuile bhliain agus cuirtear fáilte roimh chách. Más rud é go bhfuil tú tiomanta don Ghaeilge agus go bhfuil tú díograiseach faoin nGaeilge a labhairt agus a chur chun cinn ar bhonn laethúil, déan machnamh dáiríre ar áit a ghnóthú duit féin ar Scéim na bliana seo chugainn.

Visit the Accommodation Website

Accommodation 360° Tour